THE HIGH PRIESTESS หมายเลข 2

ไพ่หมายเลข 2 อยู่ในชุด Major เป็นไพ่ผู้หญิง นักบวช เข้าใจอยาก มีความสวยงาม อารมณ์อยู่เหนือสิ่งใดทั้งปวง THE HIGH PRIESTESS เป็นไพ่ที่มีความน่าสงสาร ลึกลับมีความเป็นมาที่น่าเศร้า และเป็นไพ่เจ้าหญิงราชะนี มีชีวิตเบื้องหลังที่น่าเศร้ายิ่งนัก

ความหมายจริงไพ่ใบนี้

เป็นไพ่ที่มีโฉมสวยงาม อารมณ์รุ่นแรง ไม่อาจหยั่งถึงได้ มีความเป็นผู้หญิงมาก ฉลาด มีเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้าม  ซับซ้อนว่อนเงื่อน เป็นที่ 2 ตลอด หรือเมียน้อย อีกความหมาย แท้งบุตร หรือ ทำแท้งก็ได้ มีความแปร์ปรวน เป็นไพ่ตัวแทนของเพศหญิงอย่างแท้จริง ความหมายเลข 2 บอกถึงไม่เคยได้เป็นอันดับ 1 เป็นรองทั้งชีวิต แบ่งแยกได้ถึง 2 ภาค เช่นกลางวัน และกลางคืน มารยา มิอาจเดาได้