THE HIEROPHANT หมายเลข 5

ไพ่ใบนี้หรือเรียกติดปากว่าไพ่พระ ชอบสั่งสอน ผู้มีความรู้ ปัญญา แนะนำผู้คนไปในทางที่ดี ชอบเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ มีเหตุผล นักปราชญ์ THE HIEROPHANT พระดับสูง หรือ ผู้มีปัญหาสูงส่ง เปรียบเสมือนพระสง มีผู้กราบไหว้ให้ความเคารพชี้นำทางแต่สิ่งดีๆ

ความหมายไพ่แท้จริง

ไพ่ใบนี้จะบอกทางอารมณ์ในด้านพวกก็คือ ผู้รู้แท้จริงแจ่มแจ้ง ช่วยเหลือ แนะนำ การมีสติ เข้าสังคม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่ได้ไพ่ใบนี้มักเป็นคนคุณธรรม ชอบทำแต่ความดี ตักเตือนผู้อื่นที่กระทำผิด เข้าสังคมได้ดี ผู้คนรักใคร่ ไม่ชอบเอาเปรียบใคร ส่วนในเรื่องความรักจะเป็นคนมีความใจเย็น ไม่เร่งรีบเกินไป ไม่ค่อยมีคนเข้าหา จะไม่รับแต่งงานหรือแต่งงานช้า คนที่จับได้ใบนี่อาจไม่เด่นในเรื่องความรักมากนัก