The Empress หมายเลข 3

ไพ่นี้ขึ้นชื่อว่าความเป็นแม่ มีความโอบอ้อมอารี เป็นผู้ให้โดยแท้จริง ชอบช่วยเหลือ มีความอบอุ่นสบายใจ รู้สึกได้ถึงความปลอดภัย เห็นใจผู้อื่นแม้ว่าตัวเองจะถูกหลอก ผู้ให้ ผู้มีเหลือเฝือ ชื่อนี้เป็นที่แน่ชัดว่า เราเป็นผู้ให้ และเราต้องมีเหลือเฝือด้วย อาจจะผลิกหลังมือได้คือ ให้ได้แต่ ไม่มีเหลือ คนไทยชอบติดปากเรียกไผ่ใบนี้ว่าเป็นไพ่ แม่ เพราะว่า เป็นผู้โอบอ้อมอารี ไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยลักษณะของรูปนี้จะเป็นหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งความหมายเป็นที่แน่นนอนตรงตัวอยู่แล้ว

ความหมายไพ่แท้จริง

เป็นคนที่มีความใจดี ชอบช่วยผู้อื่น ใจกว้างดั่งน้ำทะเล อุดมสมบูรณ์เต็มเปี่ยม กินดี แข็งแรง ส่วนมากผู้ชายจับได้ มีกจะมีเรื่องผู้หญิงมาค้ำจุน ส่วนผู้หญิงได้ จะได้ดิบได้ดีถึงขั้นเป็นคุณนายเลยทีเดียว