JUDGMENT หมายเลข 20

ไพ่ใบนี้มีเอกลักษณ์ คนเป่าแตร์มีลักษณ์คล้ายเทวดา เป็นไพ่แห่งความตัดสิน ชี้ขาดผู้กระทำผิด ใครได้ไพ่ใบนี้ไปไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไป ใครทำดีจะได้รับสิ่งดี ใครทำชั่วย่อมได้รับผลกรรมที่ก่อ สมชื่อของไพ่หรือเราจะเรียกอีกอย่างว่าไพ่เวรกรรม กฎย่อมเป็นไปตามกฎ

ความหมายของไพ่แท้จริง

ผู้ที่ได้ไพ่ใบนี้ครอบครองจะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องต่างๆมีการหักเหของชีวิต สิ่งที่อยากสมหวังมักจะไม่ประสบผลสำเร็จ เราอาจจะทำบุญด้วยไปหรือมีเจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้ว เรื่องการ งานใครทำทำงานเกี่ยวกับ พยาบาล แพทย์  สังคม ควรที่จะมีสติสูงอย่างเร่งรีบใจร้อนจนเกินไป ดูแลสุขภาพให้ดีๆด้วยเพราะอาจมีความเจ็บป่วยได้ง่าย เรื่องความนั้นจะไม่คอยดีมากเท่าให้คิดเยอะใช้สติแก้ไขปัญหา หมั่นทำบุญกุศลมาก จะทำให้กรรมนั้นเบาลง