ราศีสิงห์ NO.8

ราศีอห่งการเสียสละ และความปราถนาอันยิ่งใหญ่

ผู้มีอำนาจความรุ่งเรื่องรุ่งโรจเข้มแข็ง มีความเชื่อมั่น และศรัทธาแรงกล้า พูดพาดึงดุดได้เป็นอย่างดีเหมาะกับงาน การออกแบบ การเมือง ผู้นำ ความสวยงาม นายเหนือหัว เพราะว่ามีความเป็นผู้นำสูง มีผู้ให้ความเคารพเป็นอย่างมาก ธาตุประจำราศี ไฟ

ลักษณะราศีสิงห์

ชาวราสีสิงห์เป็นคนตรงไปพูดจาตรงไปตรงมา ชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็พูด เป็นคนรักเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องถ้าเกิดเหตุอันใดมักจะเข้าไปช่วยจนถึงที่สุด พูดจาผ่าซากตลอด ไม่มีลับลมคมใน เป็นผู้นำที่ดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนตลอด ดูภายนอกอาจเป็นคนที่รุ่นแรงแต่ความจริงนั้นเป็นคนดี ไม่มีผิดภัย ใครมี่ชอบการผิดสัญญาหรือทำไม่ดีได้มีเรื่องกันแน่ และมักมีนิสัยหัวดื้อ