ราศีมิถุน NO.6

ราศีแห่งสติปัญญาและชอบจับปลาสองมือ

ราศีนักประดิษฐ์มีความฉลาดเฉียบแหลม ชอบทำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน เหมาะมากกับอาชิพ คอมพิวเตอร์การอ่าน การเขียน การเจรจา คนตรี สื่อมวลชน ธาตุประจำ ลม สีนำโชคสีเขียว สีเขียวอ่อน ต้นไม้ดีต่อชีวิต ทับทิม โป๊ยเซียน กุหลาบ ทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะราศีมิถุน

เป็นคนทำงานเก่ง ว่องไวรวดเร็วกว่าคนอื่น ไม่ค่อยวางแผนสุขม บางทีเกิดความล้มเลวในหน้าที่การงานได้ จะไรก็ละทีคิดอีกอย่างมักจะทำอีกอย่าง ใจโลเล เปลี่ยนแผนการทำงานบ่อย ชอบที่จะยอมฟังคนอื่นแนะนำแต่ตนเองไม่ค่อยจะอยากคิดเองมากเท่าไหร่ เป็นคนพุดจามีหลักเกณฑ์ มีผู้คอยเลื่อมใสแต่นานๆเข้าจะรู้ความจริงว่าเก่งแต่พูด มักจะคัดค้านคนอื่นที่มีความคิดไม่ตรงกับตัวเอง