ราศีตุลย์ NO.10

ราศีแห่งการสอดคล้องและการออมชอม

เป็นผู้รักสันติภาพและยึดมั่นในความถูกต้อง เหมาะมากกับอาชีพ ผู้พิพากษา นักแสดง นักดนตรี การออกแบบ ศิลปะ ประติมากรรม ดนตรี การขายการเข้าสังคม ธาตุประจำ ลม ต้นไม่มงคล พลูด่าง ปาล์ม โกสน จำปี จำปา

ลักษณะราศีตุลย์

นิสัยมักจะเป็นคนเรียบง่าย ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ชอบการอยู่คนเดียวเก็บตัวมีโลกส่วนตัวสูง มีปัญหาไรมักจะเก็บไว้คนเดียว ไม่มีผิดสงค์ต่อใคร มีความคิดฝันที่ดีและมีประโยชน์ พุดจามีเหตุผลที่ดีน่าฟัง ใครพุดจาไม่มีเหตุหรือผลมักจะทำตัวออกห่างเลิกคบทันที รูปรางราศีตุลย์ค่อนข้างดีสันทัด มีผิวค่อนข้างขาวสองสี เป็นคนเรียบง่าย เป้นราศีที่ดี ไม่ชอบอะไรที่ยากลำบาก คนอยากเข้าหามาคบด้วย