การดูดวงในแบบต่างๆมีอะไรบ้าง

satogo

หลักการและการทำนายดวงชะตาบ้านเมือง

การทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น เราเรียกกันว่า “โหราศาสตร์” หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า “Astrolog” เป็นการทำนายโชคชะตามนุษย์ การเมือง โลก โดยอาศัยการเคลื่อนตัวของเวลา ดวงดาว จัดเป็นการพยากรณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มีมานานหลายร้อยปีตั้งแต่ได้มีการบันทึกกันมา

ผู้ที่ใช้ศาสตร์ทาง โหราศาสตร์นั้น จะเรียกกันทั่วไปว่า หมอดู ส่วนสำหรับทางราชการของไทยที่เกี่ยวกับกรมวังหลวง เราเรียกว่าโหรหลวง ที่มีหน้าที่ทำนายความเป็นไปของบ้านเมือง และประเทศชาติ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 โดยได้ทำนายไว้ดังต่อไปนี้ว่า

รัชกาลที่ 1 มหากาฬ

รัชกาลที่ 2 พาลยัคฆ์

รัชกาลที่ 3 รักมิตร

รัชกาลที่ 4 สถิตย์ธรรม

รัชกาลที่ 5 จำแขนขาด

รัชกาลที่ 6 ราชโจรัญ

รัชการที่ 7 ทัณฑ์ทุกข์

รัชการที่ 8 ยุคทมิฬ

รัชการที่ 9 ถิ่นสกาว

รัชการที่ 10 ชาวศรีวิไล

รัชการที่ 11 ไทยมหารัฐ

รัชการที่ 12 จักรพรรดิราช

โดยการที่จะดูดวงบ้านเมืองได้จะต้องใช้วันที่ของวันสำคัญในการลงเสาหลักเมือง หรือวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการคำนวณทางโหราศาสตร์ ซึ่งเราจะเรียกว่ารูปดวง ซึ่งการดูดวงในการเมืองนี้จำต้องรู้จักความหมายภพและดาวเพิ่มเติมดังนี้

ภพตนุ คือ ตัวตนของดวงเมือง
ภพกดุมพะ คือ การเงิน
ภพพันธุ คือ บ้านเมือง
ภพปุตตะ คือ ประชาชน
ภพอริ คือ อริราชศัตรู
ภพปัตนิ คือ ประเทศที่ร่วมพันธมิตร
ภพมรณะ คือ ความตาย
ภพศุภะ คือ ความเจริญก้าวหน้า
ภพกัมมะ คือ รัฐบาล
ภพลาภะ คือ รายได้ของประเทศ
ภพวินาศ คือ สัญญาความลับของประเทศ

ส่วนถัดไปคือดาวที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงในรูปดวง ซึ่งแตกต่างจากการดูจากปกติ จึงต้องรู้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้คือ

ดาวดวงที่ 1  คือ กษัตริย์ ผู้นำประเทศ นายกรัฐมนตรี ผู้นำองค์กร
ดาวดวงที่ 2  คือ พระราชินี สตรี ผู้นำที่เป็นหญิง การเดินทาง การขนส่ง อาหาร ประชาชน
ดาวดวงที่ 3  คือ ทหาร ตำรวจ ค่ายทหาร กองทัพ กรมกองทหาร
ดาวดวงที่ 4  คือ การติดต่อสื่อสาร ข่าวสาร สื่อสารมวลชน
ดาวดวงที่ 5 คือ ความเจริญก้าวหน้า คุณธรรม ความดี เหตุผล
ดาวดวงที่ 6  คือ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธนาคาร
ดาวดวงที่ 7  คือ คณะรัฐบาล นักปกครอง เกษตรกรรม ชนชั้นกรรมาชีพ งานอุตสาหกรรม
ดาวดวงที่ 8  คือ อันธพาล โจร มิจฉาชีพ คดีความ การทำผิดกฎหมาย การขัดแย้งทางด้านกฎหมาย
ดาวดวงที่ 9  คือ พิธีกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ปราสาท อาคารสูง ความผันผวน
ดาวดวงที่ 0  คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข ความสูญเสีย ความวิบัติอย่างฉับพลัน

ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงพื้นฐานทางโหราศาสตร์เท่านั้น เพื่อให้สามารถเข้าใจกับคำทำนายต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ส่วนการจะทำนายนั้นจำเป็นต้องมีประสบการณ์และความสามารถที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาแม่นยำถูกต้องตามหลักทางโหราศาสตร์